Wie zijn wij

Stichting de Coöperatie heeft ten doel:

– het ontplooien van activiteiten op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied;

– het organiseren van podiumvoorstellingen en andere culturele activiteiten in de breedste

  zijn van het woord;

– samen te werken met instellingen op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied; en

– verhuur van ruimten aan derden.

Doelstelling Stichting

De stichting heeft tot doel een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen en in contact te komen met cultuuruitingen en doet middels het ontwikkelen van activiteiten op sociaal, maatschappelijke en cultureel gebied, het organiseren van theatervoorstellingen en concerten in ‘de Maalderije’ te Heino, dan wel in samenwerking met andere culturele instellingen en voorts al hetgeen met bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Korte geschiedenis van de Stichting